Προσωπικά Δεδομένα

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ [ΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ] αναγνωρίζουν τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια αυτή επιτυγχάνεται με την ακόλουθη μέθοδο:

Αναγνώριση Πελάτη 

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε, σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Έχετε τη δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς, μέσω των ανωτέρω κωδικών, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής του από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής τους, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ [ΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ] δεν ευθύνεται για τη χρήση των κωδικών από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης, για τη δημιουργία Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (password), σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς, αλλά και σύμβολα. 

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κ.λπ.) για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.kazantzakisbooks.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί μας, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο, στις αρμόδιες αρχές). 

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.

 

Copyright 2014 © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ [ΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ] © All rights reserved