Η φιλοσοφία μας

Στόχος των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ [ΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ] είναι το κάθε μας βιβλίο να αποτελεί εκδοτικό πρότυπο, επιστημονικά και αισθητικά. Οι εκδόσεις μας γίνονται με τις υψηλότερες προδιαγραφές, και με ένα φιλολογικό προσωπικό με εξειδίκευση στην γλώσσα, στο ιδίωμα και στα έργα του Νίκου Καζαντζάκη. Κανόνας μας είναι το κάθε μας βιβλίο να περιέχει ένα άρτιο κείμενο, πάντοτε πιστό στο ορθογραφικό πιστεύω του Νίκου Καζαντζάκη, όπως και επίμετρο με πλούσιο και σχετικό φωτογραφικό υλικό, επιστημονικά σχόλια και διαφωτιστικά κείμενα.

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ [ΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ] λαμβάνουν φροντίδα ώστε όλα τα εκδοθέντα έργα του Νίκου Καζαντζάκη, στα οποία έχουμε τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και τα έργα της συζύγου του Ελένης, να υπάρχουν πάντα και να διατίθενται αδιαλείπτως στο αναγνωστικό κοινό.

Copyright 2014 © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ [ΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ] © All rights reserved